شاززز

شما در حال مشاهده بلاگ قدیمی شاززز هستین! سایت جدید به آدرس shaazzz.ir در دسترسه.
شاززز

اینجا وبسایت آزاد المپیاد کامپیوتره! ;)
واسه ی همه ی سطوح از تازه کارها تا طلای جهانی!

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱ مطلب در شهریور ۱۳۸۸ ثبت شده است

۲۹
شهریور

سلام!

تقریبا یک سال میگذره از اولین پستى که زدم توشاززز و تمام سعیم رو کردم که به بچه ها کمک کنم که تو مسیرِالمپیادبیفتن.
براى آخرین بار هم من مراحلِالمپیادکامپیوتر رو میگم
1-مرحله اول که به صورتِ عمومى برگزار میشه و شامل۳۰یا۴۰سوالتستی۵گزینه ایهستش که کتابمرجعشهم پاسخى بهالمپیادکامپیوتر(مرحله۱)از آقاىفولادیهستش. لازمه ی شرکت دراین امتحان هم بودن نمرهِریاضیدبیرستان بالاى۱۶یا۱۷هستش.
و در خود امتحانمسا له هایشمارش و هوش خیلى رایج هستند. (اگر شمااین امتحان رو۱۰۰%بزنید در مرحله۲،۲۵نمره خواهید گرفت و خود مرحله۲هم۲۰۰نمره درِ که با هم جمع میشه و رتبه بندى میشه، اگر۵۰%بزنید۱۲.۵نمره میگیرید و ... )

2-مرحله دوم که فقط افرادى که مرحله۱قبول شدن حق دادن این امتحان رودارند که تقریبا۳۰۰یا۴۰۰نفر هستند. این مرحله به صورتِتشریحیدر۲روز بر گزار میشود. که در هر روز شما۴سوال دارین و۵ساعت وقت و تقریباامتحان داراى۱یا۲سوالالگوریتم،۱یا۲سوال گراف ، و بقیه سوال هاهم به هوش و قدرت استدلالِ شما بر مى گرده که این بخش رو اسمشو میذارنترکیبیات.کتابمرجعاین امتحان نیز پاسخى بهالمپیادکامپیوتر(مرحله۲)از آقاىفولادیهست و براى تمرین میتونید از کتاب هاىترکیبیات علیپور، تورنمنتشهرها ،مسأله هاىالمپیادشوروى، ترکیبیات ثروتی، استراتژیحل مسأله ، الفبا و غیره استفاده کنید. (پساز این مرحله نمره ها۰میشود)

 

3-مرحله سوم دیگه شما از لحظه دولت و مردمِ ایرانالمپیادی حساب میشین واز مزایاىالمپیادی بودن میتونید استفاده کنید و گرفتن مدال در اینمرحله تقریبا صد در صد هستش. در این مرحله که به دوره تابستان معروف هستش.شما به جایى میرین به اسم باشگاه دانشپژوهانجوان واقع در خیابانسردارجنگلتهران. در اینجا به شما درسِ گراف،الگوریتم،ترکیبیات وC++میدن.
صبح ها شما سر کلاستئوریمى شینینو بعد از ظهر ها سر کلاس عملى یعنى برنامهمی نویسیناون هم به زبانC++

در آخرِ تابستان افرادى کهبرنزمیشنمدالهایخودشون رو دریافتمیکنن و افرادى که در رتبه بندى در۲۰یا۲۱نفر اول بودن به مرحله۴راهپیدا میکنن که اسمش دورهنقرهطلا هستش. (در اینجا نمره ها۰میشود)

 

4-مرحله۴شما باید تقریبا۶،۷ماه را کدِ بزنید تادر اسفند یا فروردین آماده دادن امتحان نهایى باشین!(معروف به فاینال)

در دورهنقرهطلا امتحاناتِ تئوریاز بین میروند و شما چیزى را روى برگِنمی نویسیدو فقط باید کدِ بزنید والگوریتم کار کنید.
یعنى مسأله به۲بخشتقسیم میشه:
1-حل مسأله(الگوریتم ،تئوری)
2-کدِ زدنعملى(سی پلای پلاس,عملی)
که اگر شماتئوری مسأله را حل کنید اما به هر دلیلى کدِ آن سوالغلط باشد یا وقت نکنید,نمرهِ شما۰میشود ونمره ای دریافت نخواهید کرد.

5-پس از مشخص شدن افرادِ طلا، این افراد براى تیم رقابت میکنن که اسمش میشهدوره تیم که در نهایت۴نفر به مسابقاتِ جهانى راه پیدا میکنند.

اما اینمراحلممکنه همین امسال با تصویب شدن قانون سوم ها عوض بشه یا اینکه حتى باشگاه تصویب کُنه که دوره تابستان نداریم و هزار تا چیز مثل این ولىکلیتشدر۴سال اخیر همین بوده.


یک قانون هست که اگر تیماعزامیالمپیادایکس نفر باشدآنگاه دو ایکسنفر طلا میگیرند که چون تیمالمپیادکامپیوتر۴نفر هستش درالمپیادکامپیوتر۸تا طلا میدن.(دلیل مختلف بودن تعداد طلاهای المپیادهای متفاوت همین قانونه)

 

 

 

زندگیهالمپیادیه من از تابستانِ۸۴شروع شد که به ما معرفى شد و فقطتا تابستانِ۸۵شمارشمی خوندیمبه صورتِ بسیار آهسته جلو میرفتیم
تابستانِ۸۵تصمیم گرفتم کهالمپیادکامپیوتر بخونم و نه ریاضى پسهندسه وتئوریاعداد رو کنار گذاشتم و شروع کردمترکیبیات خوندن به صورتِبسیار زیاد
تابستانِ۸۶وارد دوره تابستان شدم
و اردیبهشتِ سال۸۷طلاىالمپیادرو گرفتم!!
تا تابستانِ۸۸هم براى تیم خوندم که متاسفانه۵امشدم که معروف به تیم داغ هستش!
الان هم که دانشگاه میرم و دیگه کارى باالمپیادنخواهم داشت واسههمین آخرینپستمرو زدم تا این وبلاگ رو به بچه هاى طلاى دیگه بدم که دردوره تیمهستن !
.
در آخر هم میخواستم از دوست ها ومعلم هایخوبم آقایان وحیدلیاقتو افشیننیکزادتشکر کنم که این وبلاگ رو به من دادند.

  • شااززز منگولیا