شاززز

شاززز

اینجا وبسایت آزاد المپیاد کامپیوتره! ;)
واسه ی همه ی سطوح از تازه کارها تا طلای جهانی!

طبقه بندی موضوعی
بایگانی


سری اول سوال تئوری سال ۸۵-۸۶

سری دوم سوال تئوری سال ۸۵-۸۶

سری سوم سوال تئوری سوال ۸۵-۸۶ (استقرا)

سری اول سوال تئوری سال ۸۶-۸۷     جوابش

سری اول سوال تئوری سال ۸۷-۸۸  جوابش

سری دوم سوال تئوری سال ۸۷-۸۸  

سری اول سوال الگوریتم سال ۸۷-۸۸   جوابش

سری دوم سوال الگوریتم سال ۸۷-۸۸   جوابش

سری اول سوال تئوری سال ۸۸-۸۹   جوابش

آزمون تئوری اول سال ۸۸-۸۹ تستی مرحله ۱ ای   جوابش

سری اول سوال تئوری سال ۸۸-۸۹

 

آزمون تئوری اول سال ۹۰-۹۱ تشریحی   جوابش


آزمون تئوری دوم سال ۹۰-۹۱ تشریحی   

سوی اول سوال الگوریتم سال ۹۰-۹۱    جوابش

سری اول سوال تئوری سال ۹۰-۹۱ تشریحی   جوابش

آزمون عملی اول سال ۹۰-۹۱ مرحله ۳ ای  جوابش

آزمون عملی دوم سال ۹۰-۹۱ مرحله ۳ ای  جوابش

آزمون عملی سوم سال ۹۰-۹۱ مرحله ۳ ای   جوابش 

آزمون عملی چهارم سال ۹۰-۹۱ مرحله ۳ ای


آزمون تئوری اول سال ۹۱-۹۲ تشریحی  راهنمایی

توضیحات: یک شرط از سوال ۳ جا افتاده خانه های به شکل (i,i) (قطر اصلی) حتما پوچ است !


آزمون تئوری دوم سال ۹۱-۹۲ تشریحی  راهنمایی

آزمون تئوری سوم سال ۹۱-۹۲ تشریحی

آزمون تئوری چهارم سال ۹۱-۹۲ تشریحی

آزمون تئوری پنجم سال ۹۱-۹۲ تشریحی

 

آزمون تئوری اول سال ۹۲-۹۳ تشریحی    جوابهاش

آزمون تئوری دوم سال ۹۲-۹۳ تشریحی    

آزمون عملی اول سال ۹۲-۹۳    رتبه‌بندی

آزمون تئوری سوم سال ۹۲-۹۳ تشریحی


آزمون تئوری چهارم سال ۹۲-۹۳ تشریحی  

آزمون تئوری پنجم سال ۹۲-۹۳ تشریحی  

آزمون عملی سوم سال ۹۲-۹۳    جوابش

 

آزمون تئوری اول سال ۹۳-۹۴ تشریحی     جوابش

آزمون تئوری دوم سال ۹۳-۹۴ تشریحی

آزمون تئوری سوم سال ۹۳-۹۴ تشریحی

آزمون عملی اول سال ۹۳-۹۴    جوابش

 

آزمون عملی اول سال ۹۴-۹۵ به همراه جواب

آزمون عملی دوم سال ۹۴-۹۵ به همراه جواب

آزمون تئوری اول سال ۹۴-۹۵ تشریخی مرحله دو ای   جوابش

آزمون عملی سوم سال ۹۴-۹۵ به همراه جواب

آزمون عملی چهارم سال ۹۴-۹۵ به همراه جواب 

آزمون تئوری سال ۹۴-۹۵ تستی مرحله دو ای   جوابش

 

آزمون تئوری اول سال ۹۵-۹۶    جوابش

آزمون عملی اول سال ۹۵-۹۶     جوابش

 

 
 

توضیحات: تو این آزمون تو سوال یک همه ی دنباله ها مدنظر هستن نه دنباله های با یه طول مشخص!

سوال ۴ اشم سوال C3 این سال هستش صفحه ی ۲۸

 
 
توضیحات: این ۱۰ تا آزمون برای بهتر شدن مهارت تستی مرحله دو بشدت بدردتون میخوره.
خیلی تشکر از استاد اسدی بابت جمع اوری و ترجمه سوالای HMMT.